Najemna mediacija

Namen

V odnosu med najemnikom in najemodajalcem zaradi pomanjkanja poznavanja prava in socialnega čuta nemalokrat pride do trenj. Omenjena trenja imajo običajno neugodne posledice vsaj za eno, če ne za obe stranki najemne pogodbe.

Ker sodno reševanje sporov iz najemnega razmerja, med študentom in najemodajalcem pogosto ni smiselno, ponuja Zavod Študentska svetovalnica rešitev v obliki mediacije. 

Cilj je hitra, učinkovita in sporazumna rešitev spora.

Kaj je mediacija?

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, pri kateri skušata s pomočjo mediatorja doseči za obe stranki sprejemljiv kompromis in na ta način rešiti medsebojni spor.

Potek

Študent in najemodajalec se dogovorita za sestanek v prostorih, ki so predmet najemnega razmerja. Sestanku se pridruži pravni svetovalec Zavoda Študentska svetovalnica, ki je posebej usposobljen za mediacijo v najemnih razmerjih. Slednji skuša z uporabo mediacijskih tehnik in poznavanjem prava ter izkušnjami iz področja najemnih razmerij izboljšati komunikacijo med strankama, jima svetovati in pomagati razrešiti konflikt ali najti za obe stranki sprejemljiv kompromis. Pravni svetovalec je v tem postopku nepristranski, deluje strokovno in strankama pomaga po najboljših močeh.

Rezultat 

Mediacija omogoča hitro, učinkovito in za obe stranki sprejemljivo razrešitev konflikta. Slednja se lahko zapiše kot sporazum ali doda kot aneks k najemni pogodbi. Tudi če stranki ne dosežeta sporazuma, bo opazno občutno izboljšanje v medsebojni komunikaciji. 

Cena 

Za ceno nam pošljite mail na info@svetovalnica.com ali pokličite na telefonsko številko 080 98 67 v času uradnih ur.

Več informacij lahko dobite na: info@svetovalnica.com